.

Η ατομική επιχείρηση Παυλίδης Σάββας δραστηριοποιείται στον χώρο εμπορίου οικιακού & επαγγελματικού εξοπλισμού από το 1963.